Вступ до мови

Мова програмування, яка використовується в компіляторі, розроблена спеціально для нього і містить обмежену кількість конструкцій, які транслюються в асемблерні коди.

Присвоєння

Для того, щоб присвоїти значення змінній достатньо написати ім’я цієї змінної на початку рядка, знак дорівнює “=” та значення:

x = 5;

Також можна присвоювати значення будь-якого математичного виразу:

x = (a+b)*10;

Допустимі операції:

 1. Додавання, віднімання “+”, “-“
 2. Множення, цілочислене ділення “*”, “/”
 3. Остача від ділення: “%”

Оператор розгалуження

Конструкція розгалуження має вигляд:

if <вираз>:
    <блок операторів 1>
else:
    <блок операторів 2>
endif;

Якщо результат виразу є істиною, то буде виконаний блок операторів 1, інакше - блок операторів 2.

У виразі можуть бути використані математичні операції, а також такі оператори як “>”, “<”, “>=”, “<=”, “=”.

Оголошення змінних

В мові немає особливих конструкцій для оголошення змінних. Всі змінні, які були використані у програмі в будь-якому місці вважаються оголошеними.

Тип усіх змінних є цілочисленим подвійним словом.

Всі змінні, використані у функціях є локальними. Для роботи з зовнішніми змінними можна використовувати лише параметри функції. Змінні передаються за значенням.

Оголошення функцій

Для оголошення функції використовується ключове слово “function”. Синтаксис оголошення є таким:

function <name>(<аргументи, розділені комою>)
    <блок операторів>
    return <змінна>;
endfunc;

Інтерактивна консоль

Друк на екран

Для друку на екран використовується оператор “print”. Оператор існує в двох формах:

 1. друк змінної

print var;

 1. друк строкового літералу

print “Hello, world”;

В рядках може бути символи “\n”, які автоматично замінюються на символи переводу рядка.

Зчитування з клавіатури

Для читання з клавіатури використовується оператор “read”.

Наприклад, читання числа з клавіатури:

read var;

Оператори циклу

В мові існує оператор циклу while, який реалізує цикл з передумовою. Синтаксис оператору:

while <умова повтору>:
    <блок операторів>
endwhile;

За умови істиності умови повтору, програма буде повторювати блок операторів.

За допомогою цієї конструкції легко реалізувати повторення блоку задану кількість разів:

N = 1;
while N<=4:
    print N;
    print "\n";
    N = N+1;
endwhile;

В даному випадку цикл буде виконуватись 4 рази, друкуючи кожну ітерацію лічильник. Вивод буде таким:

1
2
3
4

Висновки

Розроблена мова програмування є повною за Тюрингом, тобто за допомогою неї можна обчислити будь-яку математичну функцію.