Транслятор

Транслятор перетворює дерево синтаксичного розбору на набір мікрооперацій абстракної мови асемблера, але у внутрішньому представленні (список кортежів мови Python). Вона може бути однозначно перетворена у текст програми асемблера, але цей крок робиться для того, щоб можна було зробити оптимізацію.

В даній реалізації транслятор перетворює дерево в код, який специфічний для операційної системи GNU/Linux.

 1. Системні визови до ядра Linux (номери функції ядра)
 2. Переривання визову функції ядра int 0x80
 3. Використання функцій бібліотеки libc

Але модульна архітектура компілятора дозволяє легко реалізувати транслятор для інших систем при необхідності та без впливу на інші модулі програми.

Транслювання відбувається в 2 етапи:

 1. Збір інформації
 2. Генерація псевдо-асемблерного коду

Збір інформації

Для перетворення коду транслятор в першу чергу робить обхід по дереву та збирає дані про майбутній код, такі як:

 • Змінні
 • Строкові літерали
 • Оголошені функції
 • Виклики функцій виводу та вводу

Особливістю є, що транслятор шукає тільки унікальні строки, то ж якщо в коді зустрічаються наприклад виводи на екран тієї самої строки кілька разів, строка буде включена у дані програми тільки один раз.

Якщо в коді не зустрічаються визови вводу/виводу чи інші функції з бібліотеки libc, то бібліотека не буде прилінкована.

class pyCompiler.utils.gen.TreeStats
pyCompiler.utils.gen.find_vars(t)

Функція збору інформації

Parameters:t – дерево розбору
Return type:структура TreeStats з інформацією про код

Генерація псевдо-асемблерного коду

Кожен оператор мови високого рівня (myl) транслюється в послідовність команд асемблеру.

pyCompiler.utils.gen.gen_code(t, stat)

Функція, що відповідає за генерацію псевдо-асемблерного коду

Parameters:
 • t – дерево розбору
 • stat – дані про код
Return type:

список операторів псевдо-асемблеру

Оголошення функції

function mul(x,y)
  R = x*y;
  return R;
endfunc;

Транслюється в:

jmp       Func0End
label      Func_mul
mov       eax, esp+4
mov       vmul_x, eax
mov       eax, esp+8
mov       vmul_y, eax
; Тіло функції
mov       dword  eax, [vmul_x]
mov       dword  ebx, [vmul_y]
imul  ebx
; Кінець тіла
ret
label      Func0End

Оператор return

Повернення результату з функцыї:

return x;

Всередині функції транслюється в:

mov eax, vFUNC_x
ret

Оператор print

 1. Для строк:

  print "123"
  

Транслюється в:

push    str0
call    printf
add     esp,  4
push    [stdout]
call    fflush
add     esp,  4

де str0 це:

str0:      db   "123"
str0len:    equ   $-str0
 1. Або для змінних:

  print x;
  

транслюється в:

mov     eax, [vx]
push    eax
push    numbs
call    printf
add     esp,  8
push    [stdout]
call    fflush
add     esp,  4

де numbs це:

numbs: db       "%d", 0

Оператор read

Читання числа з клавіатури з записом результату в змінну x:

read x;

транслюється в:

push    vx
push    numbs_in_format
call    scanf
add     esp,  8
call    getchar

де numbs_in_format це:

numbs_in_format:    db       "%d",0

Оператор присвоювання

x = 1

транслюється в:

mov [vx], 1

Інші оператори

Транслювання інших операторів дивитись в доданку з вихідним кодом (https://github.com/antigluk/pyCompiler), файл utils/gen.py, функція gen_text_section